آخرین آموزش های سوئدی

بالاخره ja بگیم یا jo؟

بالاخره ja بگیم یا jo؟

در زبان سوئدی هر دو کلمه ی ja و jo به معنی بله است اما کاربردشان متفاوت است..