بالاخره ja بگیم یا jo؟


در زبان سوئدی هر دو کلمه ی ja و jo به معنی بله است اما کاربردشان متفاوت است

  • به اشتراک گذاشتن در:

حتما تا به حال به گوشتان خورده که کسی در جواب سئوال شما گاهی ja میگوید و گاهی jo. هر دوی این کلمات یک معنی دارد و در فارسی "بله" میشود؛ اما کجا از کدام استفاده میشود؟

به مثال های زیر نگاه کنید؛ به نظر شما جواب این سئوالات باید ja باشد یا jo ؟

1.Är du sjuk? Ja/jo
2.Du är väl inte sjuk? Ja/ jo
3.Är du verkligen sjuk? Ja/jo
4.Du är ju nästan aldrig sjuk. Ja/jo
5.De andra i din familj har väl varken snuva eller hosta? Ja/jo

 

و اما جواب های صحیح:

 1 ja – 2 jo – 3. ja- 4. jo – 5. Jo

 

اگر در سئوال یا جمله کلمه ای دارای بار منفی وجود داشته باشد مثلا inte و aldrig و... آنوقت برای جواب مثبت دادن از جواب بله بصورت jo  استفاده میکنیم. در غیراینصورت جواب ja خواهد بود.

1.Ja, det är jag.
2.Jo, det är jag. ( Den som frågar har fel)
3.Ja, det är jag.
4.Jo, det är jag visst. ( Den som frågar har fel igen)
5.Jo, det har de. ( Den som frågar har fel. Tänk på att varken…..eller betyder inte: inte snuva ….och inte hosta…)

 

امیدوارم که یاد گرفته باشید. سئوالات خودتان را در کامنت های زیر بنویسید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید.

 

6039 بازدید